HARDANGERPARK AS OVERTAR DRIFT

FØR SESONG 2021 OVERTAR HARDANGERPARK DRIFT AV UTLEIGE GOKART I KINSARVIK!

ALL KONTAKT MOT GOKART KØYRING KAN DYKK RETTA MOT HARDANGERPARK

EPOST : booking@hardangerpark.no
WEB: https://www.hardangerpark.no
TLF: 411 00 154

banen.jpg

Velkommen til Kinsarvik Gokart!